Ilustrácia obálky

Kontakt

Ozvite sa nám na diaľku alebo sa stretnime v kancelárii v malebnom mestečku pod Tatrami - Kežmarku.

Priamy kontakt

Weby a dizajn

Denis Suchý

Rozvoj biznisu

Dominik Jakub

Fakturačné údaje

Sited, s.r.o.
Hviezdoslavova 193/2
060 01 Kežmarok

IČO: 50543709
DIČ: 2120400755
IČ DPH: SK2120400755

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0051 2700 7878
SWIFT: GIGASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37977/P